verslo subjektas

verslo subjektas
verslo subjektas statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Prekybos, gamybos, paslaugų teikimo, investicinę (ar kelių šių rūšių) veiklą vykdantis subjektas. atitikmenys: angl. business; business enterprise ryšiai: susijęs terminasverslas šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • veiklą tęsti besitikintis verslo subjektas — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Verslo subjektas, kuris tikisi tęsti veiklą artimiausioje ateityje. atitikmenys: angl. going concern ryšiai: susijęs terminas – verslo subjektas šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslo rizika — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Neapibrėžtumas dėl verslo subjekto numatytos būsimos grąžos, kylantis dėl įvairių veiksnių, išskyrus finansinį. atitikmenys: angl. business risk ryšiai: susijęs terminas – verslas susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslo subjekto vertė — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Bendra verslo subjekto nuosavo kapitalo vertė, pridėjus skolos ir su skola susijusių įsipareigojimų vertę ir atėmus tokiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų pinigų ar pinigų ekvivalentų vertę.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslo subjekto grynoji balansinė vertė — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Viso turto (atėmus sukauptas nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo ar amortizacijos sumas) ir visų balanse rodomų įsipareigojimų vertės skirtumas. atitikmenys: angl. net book value ryšiai: susijęs terminas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • laisvieji pinigų srautai verslo subjektui — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Atlikus visas verslo subjekto veiklos finansavimo operacijas ir būtinąsias kapitalo investicijas likę pinigų srautai, skirti išmokoms akcininkams (dividendams) ir investuotojams į skolos priemones… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • komercinės veiklos subjektas — statusas Aprobuotas sritis civilinė teisė ir procesas apibrėžtis Fizinis arba juridinis asmuo ar kita organizacija, dalyvaujantys komercinėje veikloje, kuriai taikomas šis įstatymas, siekdami savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • maisto tvarkymo subjektas — statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Atitinka maisto verslo operatoriaus sąvoką, apibrėžtą 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio veiklos subjektas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • alternatyviosios veiklos subjektas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kaimo vietovėje veikiantis subjektas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”